تماس با روابط عمومی

شناسه نوشته : 10686

1393/03/26

تعداد بازدید : 2300

شماره‌های تماس اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل- حجت‌الاسلام و المسلمین علی مولایی: 02532144154
مسئول دفتر مدیرکل روابط عمومی- حجت‌الاسلام و المسلمین حسین ملکی: 02532144146
کارشناس مجامع و مراسم- آقای مهدی کمالی: 02532144147
کارشناس ارتباطات- خانم الهی‌پور: 02532144132
کارشناس تولید (طراحی)- آقای حسین کریمی: 02532144148
کارشناس سمعی- بصری - آقای علی‌اکبر شرفی، آقای مهدی بدوی: 02532144149
امور خبر و خبرگزاری کوثرنیوز- آقای علی جمال‌نیک، آقای محمد راستگردانی، آقای جاوید میرزایی: 02532144152
کارشناس برنامه‌ریزی و ارزیابی- آقای هادی ذاکری: 02532144150
کارشناس اطلاع‌رسانی- آقای محمدرضا سلیمی:‌ 02532144150
کارشناس امور بین‌الملل- حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدرضا خوشخو: 02532144147