مصاحبه هفته پژوهش

شناسه نوشته : 19917

1395/09/24

تعداد بازدید : 380

مصاحبه هفته پژوهش
فایل تصویری گزارش از مصاحبه معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران به مناسبت هفته پژوهش