تبلیغات و اطلاع رسانی پذیرش حوزه های علمیه خواهران

شناسه نوشته : 20848

1396/01/17

تعداد بازدید : 226

تبلیغات و اطلاع رسانی پذیرش حوزه های علمیه خواهران
به منظور اطلاع رسانی آغاز پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 96-97 و افزایش جذب علاقه مندان، اداره کل روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اقدامات متعددی در زمینه تبلیغات و پذیرش انجام داد.
رایزنی و پیگیری اختصاص برنامه های رادیویی تلویزیونی، تهیه و پخش تیزرهای پذیرش سراسری و تبلیغات محیطی از جمله این فعالیت ها بوده است.
گزارش کامل فعالیت های روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در زمینه پذیرش سراسری سال تحصیلی 96-97 را اینجا بخوانید.