برگزاری دوره ویژه طلاب عراقی

شناسه نوشته : 21805

1396/03/27

تعداد بازدید : 168

برگزاری دوره ویژه طلاب عراقی
40 نفر از طلاب مدرسه علمیه بنت الهدی نجف اشرف با سفر به ایران، در دوره برنامه ریزی شده آموزشی شرکت کردند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در اردیبهشت ماه میزبان این طلاب بود.