دیدار اساتید و طلاب پاکستانی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

شناسه نوشته : 22164

1396/04/11

تعداد بازدید : 172

دیدار اساتید و طلاب پاکستانی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تعدادی از اساتید و طلاب خواهر از کشور پاکستان در تیرماه 96 از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بازدید کردند و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند.