دیدار دانشجویان انگلستانی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

شناسه نوشته : 22165

1396/04/15

تعداد بازدید : 153

دیدار دانشجویان انگلستانی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تعدادی از دانشجویان اهل کشور انگلستان در تیرماه 96 از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران بازدید کردند و در جریان فعالیت های این مرکز قرار گرفتند.