اقلام تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1399-1400

شناسه نوشته : 27766

1399/02/01

تعداد بازدید : 5528

اقلام تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1399-1400
طراحی‌ها و تیزرهای تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1399-1400 حوزه‌های علمیه خواهران تولیدی اداره‌کل ارتباطات،‌ روابط عمومی و امور بین الملل از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است.