فراخوان مقاله در زمینه «مطالعات درباره اسلام و مسلمانان در استرالیا» در ژورنال «ادیان»

شناسه نوشته : 27823

1399/02/18

تعداد بازدید : 108

فراخوان مقاله در زمینه «مطالعات درباره اسلام و مسلمانان در استرالیا» در ژورنال «ادیان»

ژورنال معتبر «ادیان» برای یک شماره ویژه با موضوع «مطالعات درباره اسلام و مسلمانان در استرالیا» فراخوان داده است.

علاقمندان تا ۱۱ خرداد ماه جهت ارسال چکیده فرصت دارند.

 برای اطلاعات بیشتر به  لینک https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Australia_muslim مراجعه کنید.