لیست کتاب های انتشارات اشپرینگر به همراه لینک دانلود تمام متن کتاب ها

شناسه نوشته : 27913

1399/03/06

تعداد بازدید : 67

لیست کتاب های انتشارات اشپرینگر به همراه لینک دانلود تمام متن کتاب ها

با استفاده از لینک کتاب هایی که در لیست فایل پیوست قرار دارد میتوانید به فایل تمام متن کتاب ها دسترسی رایگان داشته باشید. افزون بر کتاب های ارزشمندی که در این مجموعه دیده میشود، هندبوک های معتبری نیز وجود دارند که رویکرد میان رشته ای به مسایل ملموس بشری دارند. "هندبوک مطالعات فاجعه" و "هندبوک جنسیت و جامعه شناسی" نمونه هایی از این کتاب ها میباشند.

 

ليست پيوست را دانلود فرماييد.