اقلام تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1400-1401(این پست به‌روزرسانی می‌شود)

شناسه نوشته : 29259

1399/11/11

تعداد بازدید : 2650

اقلام تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1400-1401(این پست به‌روزرسانی می‌شود)
طراحی‌ها و تیزرهای تبلیغاتی پذیرش سال تحصیلی 1400-1401 حوزه‌های علمیه خواهران تولیدی اداره‌کل ارتباطات،‌ روابط عمومی و امور بین الملل در این پست بارگذاری می‌شوند. این پست به‌روزرسانی می‌شود.