1. مركز مطالعات زنان دانشگاه يورك

شناسه نوشته : 30916

1400/06/14

تعداد بازدید : 5

1.      مركز مطالعات زنان دانشگاه يورك

 گفتني است اين دانشگاه بخشي با عنوان مركز مطالعات زنان دارد.

 

  

  

مرکز مطالعات زنان در یورك (1984) كه در سال 1984 تأسیس شده است ، یکی از مناسب ترین پایه های آموزش و تحقیقات زنان شناسي و جنسیت شناسی محور ، هم در انگلستان و هم در سطح بین المللی است.

ما یک رویکرد محور و بین رشته ای در مورد تغییر ماهیت تجربیات زنان و روابط جنسیتی اتخاذ می کنیم. با ترسیم طیف وسیعی از رشته ها - مطالعات فرهنگی ، تاریخ ، ادبیات ، فلسفه ، سیاست ، جامعه شناسی ، سیاست اجتماعی - ما چشم اندازهای مختلفی را که هر یک از آنها ارائه کرده است و همچنین تنش های خلاقانه بین آنها را کشف می کنیم.

پروفسور ویکتوریا رابینسون ، مدیرCWS
CWSیک مرکز بین بخشی وابسته به گروه های جامعه شناسی و انگلیسی و ادبیات مرتبط است. کارکنان اصلی ما بخشی از ارسالی های خود را بهREF 2014 تشکیل دادند که در آن جامعه شناسی در رده های اول و انگلیسی دوم قرار گرفت. بنابراینCWS از نظر برتری تحقیق در بین مراکز مطالعات جنسیت و زنان در بریتانیا رتبه برتر را دارد.
کار در کنار کارمندان اصلی و سایر دانشگاهیان برجسته در دانشگاه یورک که باCWS در ارتباط هستند ، در زمینه هایی مثلاً جنسیت و جنسیت ، مردانگی ، مطالعات کوئین ، فعالیت ، فرهنگ دیجیتالی ، آموزش فمینیستی ، خشونت سیاسی ، تروریسم و ​​مطالعات مرتکب. ، دانشجویان طیف وسیعی از رویکردهای نظری و روش شناختی را برای مطالعات زنان و جنسیت اکتشاف می کنند.

 راه ارتباط با مركز مطالعات زنان

در ادامه صفحه ارتباط با اين مركز تقديم مي شود.