1. مركز مطالعات زنان دانشگاه يورك

شناسه نوشته : 30916

1400/06/14

تعداد بازدید : 177

1.      مركز مطالعات زنان دانشگاه يورك

 گفتني است اين دانشگاه بخشي با عنوان مركز مطالعات زنان دارد.

 

  

  

مرکز مطالعات زنان در یورك (1984) كه در سال 1984 تأسیس شده است ، یکی از مناسب ترین پایه های آموزش و تحقیقات زنان شناسي و جنسیت شناسی محور ، هم در انگلستان و هم در سطح بین المللی است.

ما یک رویکرد محور و بین رشته ای در مورد تغییر ماهیت تجربیات زنان و روابط جنسیتی اتخاذ می کنیم. با ترسیم طیف وسیعی از رشته ها - مطالعات فرهنگی ، تاریخ ، ادبیات ، فلسفه ، سیاست ، جامعه شناسی ، سیاست اجتماعی - ما چشم اندازهای مختلفی را که هر یک از آنها ارائه کرده است و همچنین تنش های خلاقانه بین آنها را کشف می کنیم.

پروفسور ویکتوریا رابینسون ، مدیرCWS
CWSیک مرکز بین بخشی وابسته به گروه های جامعه شناسی و انگلیسی و ادبیات مرتبط است. کارکنان اصلی ما بخشی از ارسالی های خود را بهREF 2014 تشکیل دادند که در آن جامعه شناسی در رده های اول و انگلیسی دوم قرار گرفت. بنابراینCWS از نظر برتری تحقیق در بین مراکز مطالعات جنسیت و زنان در بریتانیا رتبه برتر را دارد.
کار در کنار کارمندان اصلی و سایر دانشگاهیان برجسته در دانشگاه یورک که باCWS در ارتباط هستند ، در زمینه هایی مثلاً جنسیت و جنسیت ، مردانگی ، مطالعات کوئین ، فعالیت ، فرهنگ دیجیتالی ، آموزش فمینیستی ، خشونت سیاسی ، تروریسم و ​​مطالعات مرتکب. ، دانشجویان طیف وسیعی از رویکردهای نظری و روش شناختی را برای مطالعات زنان و جنسیت اکتشاف می کنند.

 راه ارتباط با مركز مطالعات زنان

در ادامه صفحه ارتباط با اين مركز تقديم مي شود.