بررسی وضعیت زنان و خانواده در حوزه آسیا

شناسه نوشته : 32075

1400/10/21

تعداد بازدید : 94

بررسی وضعیت زنان و خانواده در حوزه آسیا

بررسی وضعیت زنان و خانواده در حوزه آسیا
مطالعه موردی:
نگاهی به وضعیت زنان و خانواده در ترکیه
و
معرفی مهمترین سازمان های مردم نهاد زنان ترکیه

 

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید