گزارشي ازاطلس توسعه اجتماعي- جمعيتي دو كشور ايران و روسيه

شناسه نوشته : 32132

1400/10/27

تعداد بازدید : 136

گزارشي ازاطلس توسعه اجتماعي- جمعيتي دو كشور ايران و روسيه

گزارشي ازاطلس توسعه اجتماعي- جمعيتي دو كشور ايران و روسيه بين سال هاي 2020-2014

 

برای دریافت فایل گزارش اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فایل اطلس جمعیت شناسی اینجا را کلیک فرمایید