مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی

شناسه نوشته : 33613

1401/04/16

تعداد بازدید : 53

 مهدویت از دیدگاه دین پژوهان غربی
سید رضی موسوی گیلانی
از جمله ویژگى ‏هاى کتاب، تبیین اندیشه ‏ها و پژوهش ‏هاى برخى فیلسوفان غربى؛ از جمله هانرى کربن، جیمز دارمستتر، فان فلوتن، ایگناتس گلدتسیهر، ادوارد برون، مارگولیوث، ژزف کنت دوگوبینو، همیلتون گیب و آنه مارى شیمل است. 
#مهدویت_پژوهی