نشریه نمای حوزه شماره 253

شناسه محتوا : 31350

1398/10/17

تعداد بازدید : 873

نشریه نمای حوزه شماره 253
این شماره به احترام و پاسداشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی