مدیرعامل مرکز نشر هاجر خبر داد:

اهدای کتاب در طرح هدیه افضل به مدارس علمیه خواهران

شناسه خبر : 45661

1396/04/04

تعداد بازدید : 196

اهدای کتاب در طرح هدیه افضل به مدارس علمیه خواهران
شایانفر مدیر عامل مرکز نشر هاجر از اهدای کتاب در طرح هدیه افضل به مدارس علمیه خواهران خبر داد.
آقای شایانفر گفت: انتشارات مکتب وحی تعداد 370 جلد کتاب از مجموعه آثار آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی را در این طرح به کتابخانه مدارس علمیه خواهران اهداء نمود.
وی افزود: مباحث این آثار اصول دین( توحید، امام شناسی، معاد شناسی) و همچنین مباحث عرفانی و اخلاقی به انضمام بعضی از رسائل فقهی و اصولی می باشد که عناوین برخی از کتاب ها عبارتند از : آثار خدا شناسی در 3 جلد ، امام شناسی در 18 جلد، معاد شناسی در 10 جلد و همچنین دوره های نور ملکوت قرآن، ولایت فقیه، مطلع الانوار، انوار ملکوت و اسرارملکوت.
وی در پایان اظهار داشت: هدف از این طرح توسعه فرهنگ اهدای کتاب و کتابخوانی، کمک به ساماندهی کتابخانه های مدارس علمیه و اطمینان از استفاده مفید و مطلوب از کتاب ها می باشد و تا کنون بیش از 180 هزار جلد کتاب ثمره اجرای این طرح می باشد.